Condicions d’ús

Objecte d’aquest document
Les presents condicions generals regulen l’accés i l’ús de la pàgina web imatcom.net propietat de IMAT Comunicació SL amb domicili a Barcelona i NIF B60690153.

Usuari
Tota persona que accedeixi a la pàgina web, haurà de llegir les condicions d’ús vigents en el moment del seu accés, i no podrà utilitzar-lo en cas de no estar plenament d’acord amb el seu contingut. La mera utilització de la pàgina web atribueix la condició de “usuari” i suposa la plena acceptació d’aquestes condicions d’ús. Per aquest motiu, et demanem que llegeixis atentament aquest document.

Serveis
La pàgina web disponible a l’adreça imatcom.net, ofereix informació sobre els serveis i activitats  d’IMAT Comunicació SL.

Tots els serveis són prestats a la teva persona i accediràs i ells a través d’Internet mitjançant l’ús del dispositiu i sistema operatiu de la teva pròpia elecció: ordinador fix o portàtil, telèfon mòbil, tauleta, cónsola i altres dispositius disponibles al mercat en els quals es pugui accedir a la pàgina web.

L’ús de la pàgina web té caràcter gratuït, en el benentès que aniran a càrrec de l’usuari els costos d’accés a Internet, així com els que es derivin, si escau, de l’adquisició de llicències d’ús d’aplicacions informàtiques necessàries per utilitzar la pàgina web.

L’usuari accepta que l’ús de la pàgina web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En la seva utilització, l’usuari es compromet a no falsejar la seva identitat, a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de IMAT Comunicació SL o de tercers ni que sigui contrària a la llei, la moral o l’ordre públic o pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir de qualsevol forma la normal utilització de la pàgina web.

IMAT Comunicació SL adopta mesures de seguretat per detectar l’existència de virus. No obstant, l’usuari és conscient i accepta que les mesures de seguretat disponibles per als sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, IMAT Comunicació SL no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els anteriors.

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts que incorpora o mostra la pàgina web incloent -però no només- bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d’obres audiovisuals, dissenys gràfics o qualsevol altre, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals IMAT Comunicació SL o els seus socis de negoci són titulars exclusius o cessionaris amb l’abast requerit, i estan protegits pels drets d’autor de la legislació espanyola i altres lleis.

La reproducció, distribució o comunicació pública de la pàgina web, de qualsevol de les seves parts o del programari és contrària a la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola i pot implicar sancions civils i penals. Tampoc es permet eliminar els missatges o material disponible en relació amb els drets d’autor o similar, des de la pàgina web.

La descàrrega i reproducció digital d’altres continguts de la pàgina web o de parts de la mateixa, només estan permeses per a ús personal, no comercial, llevat que s’acordi una altra fi amb IMAT Comunicació SL.
Exclusió de responsabilitat

La informació i serveis a la pàgina web es proporcionen sense cap garantia expressa o implícita de la seva exactitud o integritat. IMAT Comunicació SL també té el dret de modificar, suspendre o retirar els continguts o serveis de qualsevol dels productes descrits en la pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís.

En cas que consideris que a la pàgina web hi qualsevol contingut il·lícit o que infringeixi drets, continguts subjectes a drets d’autor que no han estat autoritzats per la seva comunicació web, falses atribucions d’autoria, il·lícits penals, il·lícits que atemptin contra l’honor i la intimitat de les persones o infraccions de marques protegides, entre d’altres, pots informar: info@imatcom.net.

En l’escrit haurà de constar la referència “Continguts infractors o il·lícits” i contenir la següent informació:

  • Nom, cognoms, DNI i les teves dades de contacte
  • El contingut o continguts de la pàgina web que consideres infractor de drets o il·lícit
  • El motiu pel qual consideres que aquest contingut és il·lícit, així com els drets infringits i qui és responsable
  • Una declaració en què et fas responsable de la veracitat d’aquesta comunicació

IMAT Comunicació SL no es fa responsable de les comunicacions entre la pàgina web i la teva persona. A més, si s’estableixen vincles a una pàgina web de tercers, IMAT Comunicació SL tampoc es fa responsable pel contingut d’aquestes pàgines de tercers. Això inclou enllaços a pàgines web de partners que poden utilitzar els logotips de IMAT Comunicació SL com a part d’un acord de cobranding.

IMAT Comunicació SL no pot, en cap cas, ser responsable per danys i perjudicis de qualsevol ús de la pàgina web, incloent però no limitat a la pèrdua d’ingressos, les interrupcions del negoci, pèrdua de dades, fallades de funcionament o pèrdues similars.

Comunicacions de l’usuari
Tots els materials, informació o altres comunicacions facilitades i / o publicades per la teva persona a la pàgina web es consideraran no confidencials i no exclusius, i no et donen dret a cap tipus de reemborsament ni a altres cànons. IMAT Comunicació SL pot utilitzar aquests materials, informació, etc, de forma gratuïta, fins i tot per a la concessió de llicència per a l’explotació dels mateixos, encara que amb el respecte de la teva privacitat.
mal ús

No podeu fer servir la pàgina web per publicar o transmetre qualsevol material que sigui o pugui ser il·legal, amenaçador, enganyós, subversiu, difamatori, invasiu per a la privacitat, obscè, abusiu, discriminatori, il·legal o qualsevol material que pogués constituir o encoratjar una conducta que seria considerada una ofensa criminal, violar els drets de qualsevol de les parts o que pugui donar lloc a responsabilitat civil o violar qualsevol llei.

També es prohibeix utilitzar la pàgina web per anunciar o realitzar qualsevol activitat comercial.
dades personals

IMAT Comunicació SL haurà d’observar la llei espanyola sobre tractament de dades personals en el seu tractament dels mateixos: Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD) que adopta la Directiva 95/46 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones respecte al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

En qualsevol moment et podràs posar en contacte amb IMAT Comunicació SL per obtenir informació sobre les dades de què disposem sobre la teva persona, perquè aquests siguin eliminats o corregits. Per a qualsevol dubte o comentari referent a això, pots posar-te en contacte amb info@accuracybeacons.com.

Recorda que, d’acord amb la normativa en vigor, tens el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades personals que podràs exercir a través de la següent adreça: info@imatcom.net.

També permets que IMAT Comunicació SL gestioni, de manera anònima, les teves dades personals i els copieu, processi, utilitzeu, exhibeixi públicament i distribueixi aquestes dades. Aquestes dades així tractades ja no es consideren “dades personals” i seran emprats exclusivament amb finalitats estadístiques i mesurament per realitzar l’anàlisi i seguiment de la nostra pàgina web (Google Analytics).

La gestió i tractament de les dades, que es considera una part integral d’aquests termes i condicions, es descriu amb més detall en la nostra Política de Privacitat. Recordar-te que, en acceptar aquests termes i condicions, implica també l’acceptació de la Política de Privadesa. Motiu pel qual us recomanem que la llegeixis amb atenció a través d’aquest enllaç.

Diversos
Reservat el dret a revisar aquests termes i condicions en qualsevol moment. És possible que desitgis visitar periòdicament aquesta pàgina per estar al dia de possibles actualitzacions. No obstant això, t’avisarem d’elles per correu electrònic i se’t podrà tornar a demanar acceptar els canvis a aquests termes i condicions. Si no acceptes aquests canvis, se’t podrà negar l’accés a la pàgina web, en part o en la seva totalitat

IMAT Comunicació SL es reserva el dret, a la seva pròpia discreció i sense previ avís, per eliminar la informació de la pàgina web o suspendre-la.

Nul·litat
Si una part d’aquests termes i condicions fos considerada il·legal o no vàlida i, per tant, no exigible, això no afectarà la validesa i el compliment de la resta dels termes i condicions.

Llei aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola comuna.